تصويرساز كتاب كودك

تصويرساز كتاب كودك شغلي است در حوزه هنرهاي تجسمي كه شامل وظايفي از قبيل تصويرسازي كتاب و طراحي و شخصيت سازي با تكنيك آزاد و يكي از سبكهاي هنري جهان و تكميل آنهاست و با مراكز ارائه كتاب كودك و نمايشگاه ها در ارتباط مي باشد. تصویر ساز کودک باید با روانشناسی کودک آشنا باشد باید به طراحی و تکنیک های مختلف نقاشی مسلط باشد